Около 10% или един от всеки 10 българи работи тежък физически труд, показват данни от анализ на Евростат за спецификата на трудовите условия в страните на ЕС през 2017 г.

Според данните на анализа около 28 на сто от българите работят изправени, също толкова /28 на сто/ упражняват труд в условия на умерени физически усилия, а други 34 на сто работят в седнало положение.

Като изцяло отрицателна оценяват организацията на работното място и свързаните с това здравословни проблеми около 20 на сто от българите. Болшинството от работещите – 60% - смятат за задоволителна работната среда и организацията на труда. Други 20% от анкетираните сънародници пък оценяват условията си на труд като "отлични".

Около една четвърт от работещите българи в принудителна поза на работното място /седнали или изправени/ споделят за вече появили се или потенциални рискове за здравословното си състояние от тези условия на труд.

По данни на НСИ у нас в края на 2017 г. са били наети около 3,2 млн. лица по трудово или служебно положение. От тях най-голям дял, близо 24 процента, са били заети в преработващата промишленост - около 700 хиляди души.

Около 40 процента или почти 4-ма от всеки 10 работници в ЕС са се трудили в седяща поза, показват данните на Евростат - офис-работници, шофьори, компютърни специалисти, административен персонал и др.

Всеки пети европеец или 20 процента от работната сила в ЕС пък са работили в изправена поза - учители, контрольори, работници в промишлеността, селскостопански работници, търговци и др. Други 30 процента са работили умерен физически труд, а 10 на сто от европейците са полагали труд в тежки условия.

Най-висок дял на европейци, които са работили в условия на тежък труд е регистриран в Гърция - 22 процента, Полша - 16 процента, Унгария и Хърватия - по 15 процента и др.

Най-нисък дял на хора, работещи тежък физически труд, е отчетен в Малта - 6 на сто, Дания - 7 на сто, Холандия и Норвегия - по 8 на сто и др.

В поза на чиновници, тоест в седнало положение, са били най-много работещите в Белгия - 43 на сто, Естония - 41 на сто и Великобритания - 40 на сто.

Най-висок дял на хора, работещи в изправена поза, е отчетен в Испания - 43 на сто, Румъния - 36 на сто, България - 28 на сто и Португалия - 26 на сто.