100 безработни младежи ще бъдат назначени към общините в цялата страна, за да издирват и мотивират техни връстници, които нито учат, нито работят, да се регистрират в бюрата по труда. 

Това съобщи Елка Димитрова, шеф на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" в социалното министерство, което ще осигури финансирането на заплатите и осигуровките на наетите младежи от новата оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 

Търсачите на безработни ще помагат в 32-те младежки информационни центрове в страната, които пък министерството на младежта и спорта ще финансира през тази година.

"Искаме да тестваме тази форма, за да може най-ефективно да достигнем до неактивните млади хора и да им предложим подходяща работа или обучение", посочи Димитрова. 

България е с най-голям брой неактивни младежи след Италия в ЕС, които нито учат, нито работят, нито търсят работа. Идеята е специално наетите младежи да обикалят местата, където се събират техни връстници - паркове, кафенета, клубове.

За всяка община ще има по един такъв търсач на безработни. Единствено в София е предвидено да има 24 - колкото са районните кметства. 

Там, където няма младежки информационни центрове, социалното министерство ще моли кметовете да съдействат с помещения за срещи на младите хора, за да не се разчита единствено на посещения в бюрата по труда.