Българите, които работят на непълно работно време, но биха искали да работят повече часове са около 26 000 души, сочи последно проучване на Евростат. Според данните хората в България, които са на разположение за работа, но не търсят работа - са около 286 хиляди. Други 28 хиляди българи търсят работа, но не са незабавно на разположение, отчитат данните на Евростат. 

Според националната статистика - наетите лица в България за 2011 г. по трудово и служебно правоотношение варират около 2,2 милиона души. От тях в обществения сектор се трудят около 600 хиляди, а в частния - около 1,6 милиона души. 

Безработните за 2011 г. у нас са били около 370 хиляди души, от които 215 хиляди мъже и 155 хиляди жени. Безработните висшисти са били 42 хиляди, хората със средно образование без работа - 207 хиляди, с придобита квалификация - 134 хиляди, с основно образование - 91 хиляди, с начално и по-ниско образование - 31 хиляди души.

Последните данни на Агенцията по заетостта отчитат, че към края на февруари 2012 г. у нас е имало 376 хиляди безработни и около 10 хиляди незаети работни места.

Проучването на Евростат за пазара на труда в ЕС показва, че през миналата година около 42 милиона европейци са се трудили на непълно работно време, като от тях 8,6 милиона
души са желаели да работят повече часове.

Най-големи пропорции на хора, които са желаели да работят повече часове са били открити в Гърция - 58 на сто, Латвия - 57 на сто, Испания - 49 на сто и Кипър - 42 на сто. От друга страна най-малкият процент хора, които са искали да работят повече часове е регистриран в Холандия и Белгия - 3 на сто, Люксембург - 9 на сто, Чехия - 10 на сто.

Близо 2 милиона германци се трудят на непълно работно време, но биха искали да работят повече часове, показва статистиката на Евростат. По този показател най-активни са още във Великобритания - 1,7 млн. души, Испания - 1,2 млн. души и Франция - 1,1 млн. души.

Най-слабо желаещи европейци да работят повече часове живеят в Малта и Люксембург -  по около 4 000 души, Естония - 12 000  и Кипър - 15 000.

Сред икономически неактивното население на Стария континент /лица, които са нито заети, нито безработни на възраст 15-74 години/  има 8,6 милиона, които са на разположение за работа, но не търсят, сочат данните на Евростат.

Други 2,4 милиона души търсят работа, но не на всяка цена и не незабавно, отчита проучването. По този показател в ЕС лидер е Италия, където близо 2,9 милиона души са на разположение за работа, но не търсят такава. Следват Испания - близо 900 хиляди, Полша - близо 600 хиляди, Германия - 590 хиляди души.

Най-малко са "мързеливците" в Малта - 4 000, Люксембург - 12 000,  Кипър - 14 000, Литва - 19 000 и др.