Един от работните ни варианти е енергийно бедните потребители да плащат близо 30% по-малко от пазарната цена за определено количество еленергия. Над това определено количество, потребителите ще плащат цена, каквато е за всички останали. Това съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова. 

Тя уточни, че социалната тарифа ще бъде целогодишна мярка. 

„Много е важно да се каже, че това, което до момента държавата предоставя като социално подпомагане за отопление на определени лица, ще си остане. Всъщност ние ще надградим и над това подпомагане ще осигурим допълнително подпомагане, свързано с рисковете за увеличаване на цената на електроенергията след пълната либерализация на енергийния пазар“, обясни министър Петкова, цитирана от „Фокус“.

По думите й, е много важно да се види първо за какъв брой лица става въпрос и колко би струвало това. „Тогава вече ще се говорим с колегите от Министерство на финансите, за да се търси и механизма за тази компенсация“, допълни енергийният министър.

Тя обясни, че социалната тарифа ще бъде въведена, когато е на лице необходимост за това. „На първо място ние искаме да разработим всичко свързано с модела на либерализация на електроенергийния пазар. След това ще бъдат направени промени в Закона за енергетиката, те ясно ще очертаят рамката как точно ще се случи и тогава ще стане ясно от кога подобна тарифа ще бъде факт“, каза министър Петкова.

Други мерки за енергийно бедните са свързани със забраната на доставчиците не електрическа енергия да прекъсват електрическото захранване на лица, които са болни и използват апаратура, която поддържа жизнените им функции. Тогава ще има забрана за прекъсването на електрическото захранване за определен период от време, ако не са си платили сметката, допълни още министър Петкова.