43% русенски работодатели са подали по електронен път Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Най-висок е относителният дял на декларациите от икономическите дейности търговия на дребно, ресторантьорство и търговия на едро, съобщиха от Главна инспекция по труда, цитирани от Дарик радио.

В цялата страна декларации са постъпили от 207 267 предприятия с 2 269 739 заети лица. Законоустановеният срок беше до 30 юни тази година.