България пада с почти 20 места в годишник на световната конкурентоспособност за 2013 г. спрямо представянето си през 2009 г. Това съобщи на пресконференция днес Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията.

Годишникът се изготвя от Института за развитие на управлението в Швейцария, а страната ни участва в него от 2006 г. насам. За 2013 г. България е на 57-о място от общо 60 държави, като след нас са само Хърватия, Аржентина и Венецуела.

Гърция и Украйна, които през 2012 г. се класират след нас, тази година се изкачват на съответно 54-то и 49-о място.

„Класацията е една от най-внимателно следените от международни инвеститори и самото ни присъствие в нея говори добре за страната, но в последните години България очевидно отстъпва от позициите си”, коментира Стефанов.

„Страната ни не се възползва пълноценно от благоприятната конюнктура на икономически растеж до 2008 г., за да разреши свои дългосрочни проблеми, и в годините на криза те се задълбочиха”, смята анализаторът.

Според него показателите, които имат положително развитие, са намаляването на бюджетния дефицит, ниската инфлация, ръстът на български инвестиции в чужбина, а отрицателните тенденции са ръст на безработицата, социалното разслоение и по-ниският растеж на БВП от очакваното.