631 безработни започнаха работа през октомври с помощта на мобилните екипи на Агенцията по заетостта. В резултат от изнесените срещи с работодателите през месеца бяха обявени 2 142 свободни работни места.

Експертите, включени в мобилните екипи, организираха 344 срещи с 276 ключови работодатели от различните региони. С 68 работодатели от регионите София, Бургас, Варна, Монтана, Пловдив и Хасково се проведе повече от една среща.

През ноември се предвижда провеждането на 196 срещи на мобилните екипи в страната.

Агенцията по заетостта припомня, че проектът за създаване на мобилни екипи за работа с представителите на бизнеса започна своята реализация преди повече от година, като в началото бе изпълняван пилотно на територията на Регионалната служба по заетостта в София и Регионалната служба по заетостта в Пловдив.

Постигнатите добри резултати станаха основание за създаването на мобилни екипи във всички регионални служби по заетостта. От септември 2017 г. мобилни екипи вече работят в цялата страна.

Чрез мобилните екипи Агенцията по заетостта изнесе услугите си извън сградата на бюрото по труда. Във всеки мобилен екип се включват различни експерти – това са трудови посредници, кариерни консултанти, професионални трудови консултанти и трудови медиатори, включително и представител от бюрото по труда в региона.

Основната задача на екипите е да посетят на място работодателите и да осъществят връзката между тях и търсещите работа лица, познавайки добре спецификата на местния трудов пазар, конкретните потребности на бизнеса и образователно-квалификационните характеристики на безработните лица.