За да си купиш една година осигурителен стаж през 2010 г., трябва да дадеш 806,4 лева. Това установи БТА по повод интереса на хората в предпенсионна възраст от възможността за купуване на стаж.

През 2009 година 1410 висшисти са си купили стаж за времето на следването им при план за годината 1250 души, показват данните от отчета на НОИ. За първите четири месеца на 2010 година закупилите стаж за следването си са били 139 души. През цялата 2008 година 822 висшисти са закупили стаж, сочат данните.

От НОИ информират, че през 2008 година са купени средно 29,60 месеца осигурителен стаж, а през 2009 г. - над 34 месеца.

С намерението да се повиши изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране с 3 г. от 1 юли догодина все по-актуален става въпросът за закупуване на стажа. От тази дата се очаква мъжете да се пенсионират при 40 години осигурителен стаж, а жените - при 37 години при запазване на необходимата възраст за пенсиониране - 63 години за мъжете и 60 години за жените. Предвидена е възможност за пенсиониране при навършена възраст, но недостигащ стаж, но с 2.4% по-малко пари за всяка година недостигащ стаж.

От покупката на стаж ще могат да се възползват само тези, на които не им достигат три години осигурителен стаж, заяви неотдавна управителят на НОИ Христина Митрева.

Възможността за закупуване на стаж според сегашното законодателство важи до 31 декември 2015 г. С предстоящата реформа тези условия обаче могат да бъдат променени.
Закупеният стаж не променя индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване на пенсията.

Висшистите и полувисшистите могат да "откупят" цялото или част от времето, през което са се обучавали. Те нямат право да плащат разсрочено стажа чрез удръжки от пенсията, а внасят парите наведнъж или на няколко пъти по банков път.

Завършилите в чужбина също могат да закупят осигурителен стаж за времето на следването си, ако не са работили през този период. Те също подават заявление в териториалните поделения на НОИ.

Желанието да се закупи недостигащ стаж се вписва в заявление за пенсиониране. НОИ пресмята колко са недостигащите години работа. Сумата, която трябва да се плати за тях, може да бъде внесена по банков път или да се правят ежемесечни удръжки от отпуснатата пенсия.

При недостигащ осигурителен стаж до 3 години, периодите за разсрочено плащане могат да се определят до 5 години, а ако недостигащият осигурителен стаж е от 3 до 5 години - периодите за разсрочено плащане могат да се определят до 8 години, уточняват експертите.