Безработицата в страната продължава да намалява за шести пореден месец. Само през август равнището спадна с 0.09 процентни пункта в сравнение с юли и е 9.14%.Това съобщи Агенцията по заетостта.

В бюрата по труда са регистрирани 338 520 безработни лица. Те намаляват с 3 479 човека спрямо юли.

Като търсещи работа лица през месеца са се регистрирали и 2 576 работещи лица, 1 834 пенсионери, както и 657 учащи се.

Регистрираните само през август безработни в бюрата по труда са 28 938. Новорегистрирани от тях са 26 758. Те значително намаляват в сравнение с предходния месец - с 12 868 човека.

В зависимост от икономическите дейности, най-голям е делът на новорегистрираните безработни от търговията (16.8%) и преработващата промишленост (16.3%), следват „Държавно управление” (7.8%), „Строителство” (7.6%), „Операции с недвижими имоти” (4.2%), „Транспорт и съобщения” (4.0%) и „Хотелиерство и ресторанторство” (3.0%).

Регистрацията в териториалните поделения на Агенцията по заетостта са възстановили 2 180 души.

През август бюрата по труда са напуснали 32 415 безработни. На работа са постъпили 11 242 безработни, като почти 8 300 от тях са намерили реализация с посредничеството на бюрата по труда. От регистрите на Агенцията по заетостта са отпаднали през месеца по различни причини общо 21 173 безработни.

През месеца на първичния пазар са заявени 10 442 свободни работни места, което е с 1 229 места повече от юли - 982 са за работници, 2 154 са за специалисти и 7 306 са за безработни лица без квалификация.

Новоразкрити са 1 074 работни места или 10.3% от общо заявените, като броят им спрямо предходния месец се увеличава с 200 места (23% повече).

Най-голям е броят отново на местата от частния сектор, през август те са 6 910 (делът им е 66.2%), но статистически броят им се запазва в сравнение с юли.

Най-много свободни работни места са обявени в преработващата промишленост (2 885 места), следват местата в търговията и ремонта на автомобили (1 835 места), образованието (1 132 места), администрацията и спомагателните дейности (902 места), строителството (657 места) и финансовите и застрахователни дейности (522 места).Равнището на безработица остава по-ниско от средното за страната в 11 области и през август: София-град - 3.52%; Бургас - 5.40%, Габрово - 6.28%, Варна - 6.49%, Стара Загора - 7.22%, Пловдив - 8.07%, Добрич - 8.61%, Велико Търново - 8.68%, Перник - 8.76%, Русе - 8.88% и Хасково - 8.94%.

През последните 6 месеца броят на областите с равнище на безработица по-ниско от средното за страната се увеличи от 7 на 11.

В 17 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Смолян - 16.60%, Търговище - 15.66%, Монтана - 15.17%, Видин - 14.46%, Шумен - 14.42%, Разград - 13.74%, Силистра - 13.28%, Враца - 13.25%, Ловеч - 12.27% и Пазарджик - 12.12%.