Oт 1 април безработните вече няма да представят документ за регистрация в бюро по труда, когато подават заявление за обезщетение. 

Осигурителният институт ще получава необходимата информация за статуса на хората от електронната система на Агенцията по заетостта. Това реши правителството, което вчера одобри промени в наредбата за обезщетенията за безработица. 

Ще отпадне и задължението безработните да представят документи за стаж, когато той може да бъде зачетен въз основа на данните на НОИ. 

Вчера кабинетът одобри промени в още 7 наредби. Според една от тях наследствени пенсии на деца, които учат след навършване на 18 години, няма да се плащат, ако те са прекъснали обучението си. 

Срокът, в който работниците могат да поискат НОИ да им плати обезщетение за неплатени заплати при фалит на шефа, се увеличава от 1 на 2 месеца от обявяването на несъстоятелността.