Отмяна на втора категория и нови критерии за първа категория труд, изчистване на системата от плащания с характер на социално подпомагане, радикална промяна в системата за определяне и отпускане на пенсии за инвалидност, запазване на тристълбовия модел на пенсионно-осигурителната система – това са някои от исканията на работодателските организации, изпратени в писмо до вицепремиера Ивайло Калфин. 

АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ предлагат и допълнителни мерки. Сред тях е премахване на задължението за работодателите да заплащат първите 3 дни болнични на работника. Бизнесът напомня, че това задължение му е било вменено като временна антикризисна мярка през 2010 г.

Работодателите настояват за постепенно изравняване на минималния осигурителен доход на земеделците и самоосигуряващите се лица, както и въвеждане на лични осигурителни вноски и на минимална възраст за пенсиониране за държавните служители и за служителите от специалните ведомства.

Четирите организации искат Индивидуалния коефициент за пенсиониране да се определя като средноаритметично на месечните коефициенти, като в същото време отпаднат при изчисляването т.нар три най-добри години преди 1997 г.

За безработните пред пенсия се предлага схема за ранно пенсиониране при намален размер на пенсията съобразно броя на недостигащите месеци осигурителен стаж.

Самите пенсии пък трябва да се индексират по швейцарското правило на действащия размер на максималния осигурителен доход през две години, с приложим коефициент две години по-рано спрямо текущата година.

В писмото се предлага въвеждането на многофондова система в първи и втори стълб, както и възможност осигурените да избират между пожизнена пенсия, срочна или еднократно или разсрочено изплащане на цялата натрупана по индивидуалната партида сума.