Близо 90% от хората в България работят на трудов договор, съобщи Мария Прохаска, изпълнителен директор на Центъра за икономическо развитие.

Тя представи изследване за проникването в България на т.нар. нови форми на работа - например непълно работно време, онлайн заетост или работа за няколко работодатели, между които е разпределена заетостта.

Новите форми на работа са предпочитани от младите хора, които работят в ИТ сферата, финансовите услуги и счетоводството, съобщи Мария Прохаска.

От гледна точка на служителите - новите форми са удобни, защото може да се съчетава повече от едно работно място и има гъвкавост за разпределение между семейните и служебните ангажименти, но

В европейските държави все повече хора се съгласяват да работят по този начин, допълни Мария Прохаска.