През периода 2019-2021 г. продължи тенденцията на повишаване на разходите на ДОО за изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност и временно намалена работоспособност поради общо заболяване. През 2021 г. разходите за тези обезщетения са в размер на 797 547,7 хил. лв. и са с 204 706,6 хил. лв. (или с 34,5 на сто) повече спрямо 2019 г. и със 111 938,9 хил. лв. (с 16,3 на сто) повече спрямо 2020 г. Това показва анализ на Националния осигурителен институт.

Според експертите увеличението на разходите за болнични се дължи на:

• Увеличението в броя на лицата с платени обезщетения от ДОО с 29,1 на сто, при намаляващ средномесечен брой осигурени лица за фонд „Общо заболяване и майчинство“ с приблизително 80 хил. души за периода.  Броят на лицата, на които е начислено поне едно парично обезщетение, е нараснал с 283,2 хил. души – от 972,9 хил. души през 2019 г. на 1 256,1 хил. души през 2021 г.;

• Ръстът в броя на изплатените от ДОО работни дни – от 17,3 млн. дни до близо 19 млн. дни. Нарастването за периода е с 1,7 млн. работни дни или с 10 на сто;

• Нарастването на общия брой издадени през 2021 г. (2 821,8 хил.) болнични листове – с 6,2 на сто спрямо 2020 г. и с 4,1 на сто спрямо 2019 г. (2 710,6 хил.);

• Нарастването на общия брой издадени през 2021 г. (2 346,1 хил.) болнични листове, по които има плащане от ДОО – с 6,7 на сто спрямо 2020 г. и с 13,8 на сто спрямо 2019 г. (2 061,3 хил.);

• Ръста на среднодневния размер на паричните обезщетения при временна неработоспособност и временно намалена работоспособност поради общо заболяване – от 34,36 лв. на ден през 2019 г. на 42,03 лв. през 2021 г., или с 22,3 на сто.

Кога можем да загубим работата си по време на болничен

Общо декларираните от работодателите като изплатени на осигурените от тях лица работни дни във временна неработоспособност (общо за всички причини) нарастват от 5,6 млн. работни дни през 2019 г. до почти 5,9 млн. работни дни през 2021 г. За изследвания период нарастването е с 289,9 хил. работни дни или с 5,2 на сто.

istock
istock

През 2020 г. е отчетено слабо понижение на изплатените работни дни от работодател с 1,7 на сто спрямо 2019 г., което се дължи основно на факта, че през годината намалява общият брой на осигурените лица във фонд „Общо заболяване и майчинство“ – от 2 615,6 хил. осигурени лица през 2019 г. (средномесечно) до около 2 490,9 хил. осигурени лица през 2020 г. и 2 535,6 хил. осигурени лица през 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg