По-малко хора са си купили стаж, за да могат да се пенсионират през първите три месеца на тази година спрямо същия период на предходните три години. Това показват данни на НОИ. От януари до март 2024 г. стаж за пенсия са си купили 234 кандидат-пенсионери, докато през миналата година това са направили 337 души. През 2022 г. за първите три месеца 270 човека са си платили, за да се пенсионират, а през 2021 – 324 българи.

През всичките години месец стажа за пенсия поскъпва, като се увеличава и сумата, която хората дават, за да се пенсионират. За периода от януари до март тази година в бюджета са постъпили близо 4,439 млн. лева, като средно недостигащия стаж на тези хора  е бил почти две години – 23 месеца. През миналата година общо 4707 кандидат-пенсионерите са платили 32,8 млн. лева, за да се пенсионират, а през 2022 г. това са направили 4093-има души и им е струвало 24,43 млн. лева.

Пенсиониралите се с купен стаж през 2021 г. са 3840 човека, а сумата, която са дали е 18,420 млн. лева. Не малко хора са разчитали на купен стаж и през 2019 и 2020 г., - съответно 3856 и 3932, но за него са платили доста по-малки суми – 14 – 14,62 млн. лева.

Бум на българи с купен стаж за пенсия

Причината за ръста на сумите е и в увеличението на минималния осигурителен доход, като цената за месец стаж е 19,8% от него. От 1 август 2023 г. стажът за пенсия поскъпна, тъй като минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се увеличи от 710 на 780 лева. От началото на тази година имаше ново повишение на минималния осигурителен доход този път на 933 лева. Така в момента месец стаж струва 184,73 лева, а година – 2 126,80 лева.

За целия период от пет години кандидат-пенсионерът трябва да плати 11 084 лева.

istock
istock

В закона обаче са предвидени следните възможности за купуване на осигурителен стаж:
 

- за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование. Например, ако работник или служител е прекарал 4 години в университета и след това работил 25 години в частна компания. Когато реши да се пенсионира, той може да включи тези 4 години от университета към своя осигурителен стаж.
 
- за времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор". Например, ако работник или служител е завършил докторантура и след това работи като учен в научен институт. Тя може да вземе периода на докторантурата си предвид за осигурителен стаж при пенсионирането си.
 
- до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред. Например ако работник или служител има стаж от 30 години, но му липсват 3 години за пълния осигурителен стаж за пенсиониране. Той може да "закупи" тези 3 години, плащайки допълнителни осигурителни вноски.
 
Следва да се отбележи, че осигурителният доход за времето, за което е “закупен” осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase