Към 30 април 2022 г. общият размер на отчетените приходи в бюджета  на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 3,03 млрд. лев, което представлява 31,3% изпълнение на плана за годината, отчетоха от НОИ. Постъпилите приходи са със 157,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.
Общо отчетените разходи възлизат на 5,471 млрд. лева или 32,5% от заложените в плана за годината. Разходите са с 19,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 4,708 млрд. лева, 33,3% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за първите четири месеца на годината са с 341,5 млн. лв. или със 7,8% по-големи спрямо същия период на 2021 г.

За изплащане на т.нар. „ковид добавки“ от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 491,3 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 479 от 2021 г. За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 55,8 млн. лв.

Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г. За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 67,2 млн. лв., като сумата се отнася за януари, февруари и март 2022 г. За изплащане на т.н. „великденски“ добавки от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 140,9 млн. лв.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 април са в размер на 690,7 млн. лв. или 30,2% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за четирите месеца на годината са с 43,0 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2021 г.

НОИ отчита повече приходи от осигуровки

За изплащане на работодатели на средства за запазване на заетостта на работници и служители от засегнати от пандемията на COVID-19 икономически дейности (т.нар. „мярка 60/40“) от началото на годината са изплатени 157,2 млн. лв., в т.ч. 131,9 млн. лв. от сметката за чужди средства, разкрита на основание ПМС № 392 от 2021 г. и 25,3 млн. лв. от одобрените в Закона за бюджета на ДОО за 2022 г. 300,0 млн. лв. (в. т.ч. 23,8 млн. лв. на работодатели, които не са бюджетни организации, и 1,5 млн. лв. на работодатели – бюджетни организации).
 
Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец април е 2 421,4 млн. лв.
 

istock
istock

Учителски пенсионен фонд
 

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 април са в размер на 26,0 млн. лв., което представлява 24,6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1,8 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 април са в размер на 21,3 млн. лв., което представлява 31,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 4,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.
 
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
 

Отчетените приходи към 30 април са в размер на 1 046,7 хил. лв., което представлява 41,9% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с  312,3 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.  Общо отчетените разходи са в размер на 264,1 хил. лв., което представлява 5,6% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с  1 455,2 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg