Главната инспекция по труда ще извършва планов и текущ контрол по задължителното на бизнесът да наема хора с трайни увреждания във фирмите с над 50 души нает персонал.

Правилата за контрол са разработени. За целта ще се ползват регистрите на други ведомства, проверки ще се извършват и на място в предприятията.

Във фирма с персонал от 50 до 99 души трябва да работи поне един човек с трайно увреждане.

Квотата за фирмите със сто и над сто служители е два процента от списъчния състав.

Възможност бизнесът да не бъде санкциониран за неизпълнение на квотите е, ако закупува продукция или ползва услуги от специализирани предприятия на и за хора с увреждания на стойност две минимални заплати за всеки ненает.

Част от бизнеса може да предпочете да плаща ежемесечно компенсаторна такса – тя е 30% от минималната заплата за всеки ненает.

От квоти са освободени работодателите със специфични фактори на работната среда. Това са фирмите, в които половината наети работят при първа или втора категория труд, в които половината от персонала работи в условията на намален работен ден или ползва допълнителен отпуск по Кодекса на труда заради условията на труд.