Графиците за ползване на годишните отпуски могат да се променят при необходимост - това коментира пред "Хоризонт" Теодора Дичева - директор на дирекция "Правно осигуряване" в Главната инспекция по труда. Промяната обаче трябва задължително да се прави с писмено заявление от страна на наетия или работодателя.

"Графикът веднъж утвърден, той не е недосигаем, той може да се променя при необходимост. В случай че Вие желаете или пък всеки друг работник желае да отложи част от платения си годишен отпуск, който той е заявил по график и не желае да го ползва в съответния заявен от него срок, той има право да отложи, но не повече от десет дни от платения си годишен отпуск за другата календарна година.

Когато един работодател принуждава работниците си да излязат в платения си годишен отпуск не в графика, всеки работник има право да реагира. На първо място писмено да откаже и на второ място да уведоми инспекцията за това, че работодателят се опитва да наруши неговите права", коментира експертът.

Теодора Дичева беше категорична, че отпуските, натрупани за периода преди 2010-та година, нямат давност и могат да се ползват по всяко време, но трябва да се заявят от работника и да бъдат разрешени от работодателя. Глобата за нарушение на режима на почивка е от 1 500 до 15 хиляди лева.