На фона на постоянно намаляващия брой осигурени лица и вече предприетите драстични мерки държавата подготвя още рестриктивни промени в общественото осигуряване.

От тази година осигуровки вече ще се дължат и върху част от командировъчните, предвижда промяна в наредбата за елементите на възнаграждението.

Освободени от вноски остават само сумите до двукратния размер на дневните пари при командировка, определени с нормативни актове, гласи промяната. В момента такова ограничение няма и цялата сума за дневни е освободена от плащане на осигуровки.

При служебно пътуване в страната се полагат 20 лв. на ден (10 лв., ако ангажиментът не е с нощувка), а в чужбина парите зависят от държавата и в ЕС са обикновено 35 евро. Същият норматив позволява да се изплаща двоен размер дневни при гостуване на чужденци и участие в международни събития. На практика обаче работодателят може да изплати и повече пари.

От промените излиза, че ако дневните надхвърлят 40 лв., върху остатъка се дължат осигуровки за командирования служител. Досега върху разликата самият служител дължеше само данък общ доход.

Причината е, че командировъчните се признават за разход на работодателя, но над двойния размер вече се броят за доход на служителя. С наредбата се ограничава възможността да се заобикаля законът, като трудови възнаграждения се получават под формата на командировъчни, пише в мотивите за промяната.

Експерти твърдят, че най-често тази опция за пестене от осигуровки се ползва при международните шофьори, които се осигуряват на минимални прагове, а повечето си пари вземат като командировъчни. Заради подобна практика и при моряците през 2010 г. бяха въведени специални промени в Кодекса за социално осигуряване, с които им се даде възможност те сами да се грижат за осигуряването си и за дохода, върху който да го правят.