Два начина за преизчисляване на пенсията през тази година са предвидени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, качена за обществено обсъждане. Промяната засяга близо 407 000 пенсионери, които имат придобит стаж и доход след пенсия.

НОИ ще преизчислява пенсиите служебно от 1 април всяка година. За база ще се взимат данните за положения осигурителен стаж през предходната година, считано от 1 април. А за самоосигуряващите се актуализацията ще става на база внесените осигуровки до 31 декември включително на предходната година и които са налични в системата на НОИ към 1 март на текущата година.

Ако искат обаче гражданите могат и да подадат заявление за преизчисляване, ако искат да се вземе предвид и осигурителният доход, а не само допълнително натрупания стаж.

В този случай през следващите години пенсията му продължава да се преизчислява веднъж годишно, но от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Когато до датата на ежегодното преизчисляване на пенсията не са постъпили нови данни за осигурителния стаж и/или доход на лицето, а за самоосигуряващо се лице - данни за внесени осигурителни вноски, длъжностното лице от НОИ издава разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията. След отказа пенсията не подлежи на последващо ежегодно преизчисляване, освен ако пенсионерът не подаде ново заявление.

istock
istock

Ако обаче новият осигурителен доход е по-нисък, той няма да се вземе предвид и пенсията ще се определя само въз основа на стажа.

Когато пенсионерът иска да се вземе предвид и осигурителният му доход, следва да знае, че служителите на НОИ трябва да изчакат обявяването и на средния осигурителен доход за страната за всички месеци до датата на преизчисляването.

С колко се вдигат пенсиите догодина

Тази величина е необходима за преизчисляването на индивидуалния коефициент, като новият му размер участва при определянето на преизчисления размер на пенсията, само ако това е по-благоприятно за пенсионера.

В наредбата е записано още, че заявление за преизчисление може да се подаде както едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап. Ако са подадени заедно, то първото увеличение на пенсията ще бъде през следващата година от първо число на месеца, следващ този, в който е било внесено заявлението.

istock
istock

В една календарна година не се допуска и служебно преизчисляване, и по заявление, освен когато заявлението е подадено след 1 април на същата година, пише още в наредбата.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg