преизчисляване

Пари

Обсъждат две увеличения на пенсиите от юли

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от БСП. Те предвиждат две преизчислявания на пенсиите от юли. Първото е пенсиите, отпуснати ...

0

Осигуряване

Министерство и бизнес против вдигане на пенсиите

Министерство на финансите се обяви против предлаганото двукратно призчисляване на пенсиите през тази година. Това става ясно от становище на министерството по промени в Кодекса за социално осигуряване, ...

2

Пенсиониране

Предлагат две преизчисления на пенсиите от юли

Две преизчислявания на пенсиите от юли, предлага БСП с промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени в парламента. Първото е пенсиите, отпуснати до 24 декември 2021 г., да се преизчислят от 1 юли ...

1

Пенсиониране

Може ли да ви преизчислят втората пенсия

Средствата от доброволен фонд могат да бъдат да бъдат изтеглени без ограничения, в зависимост от избора на осигуреното лице, обясняват експертите от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно ...

0

Пенсиониране

С колко се вдига пенсията на работещите пенсионери

За трета поредна година Националният осигурителен институт (НОИ) извърши служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, при което се зачита осигурителният стаж, положен от лицата след пенсионирането ...

2

Осигуряване

Вижте как ще се преизчислят пенсиите от 1 октомври

В преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) е създадена нова разпоредба, с която е регламентирано преизчисляването на пенсиите за трудова дейност от 1 октомври ...

2

Осигуряване

Няколко варианта за увеличение на пенсиите от юли

Правителството обмисля няколко варианта за увеличение на пенсиите от 1 юли. Работна група, в която участват представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите ...

4

Осигуряване

По-високи пенсии от днес

От днес влизат в сила важни промени в пенсионното законодателство, които ще повлияят върху размера на трудовите пенсии. От тази дата размерът на всички пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат ...

0

Осигуряване

Как ще се преизчислят пенсиите от Коледа

От 25 декември 2021 г. влизат в сила важни промени в пенсионното законодателство, които ще повлияят върху размера на трудовите пенсии. От тази дата размерът на всички пенсии, свързани с трудова дейност, ...

0

Осигуряване

Обнародваха промените за преизчисляване на пенсиите

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална ...

3