Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане.

Това предвиждат промени в бюджета на Държавното обществено осигуряване, приети от парламента и вече обнародвани в Държавен вестник.

По тази схема ще бъдат преизчислени всички пенсии, отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г. включително. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г. включително, се преизчисляват от 25 декември 2021 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1.

Преизчисляването по ал. 1 се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 24 декември 2021 г. включително.

60% от пенсионерите ще взимат еднакви пенсии

Към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер за месеците октомври, ноември и декември 2021 г. ще се изплаща допълнителна сума в размер на 120 лв., пише още в промените.
 

istock
istock

От 25 декември максималната пенсия става 1500 лева при 1440 лева в момента, а минималната за осигурителен стаж и възраст – 370 лева от 300 лева сега.
 
Определя се и нов размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст, като от от 1 октомври до 31 декември то става 650 лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg