Ако няма данни за лицето в предадените в НОИ ведомости за заплати, се издава  удостоверение Обр. УП-17, което да послужи пред съда за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

Удостоверението се издава въз основа на подадено в Териториалното поделение на НОИ заявление по образец, който се намира в раздел “Формуляри” на интернет страницата на НОИ, обясняват експертите.

Може да се получи и на място в Териториалното поделение на НОИ или регионален архивен център.

Заявлението се подава лично или чрез упълномощено лице, като не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено, в случай че упълномощеното лице е родител, съпруг или дете.

Какво се зачита за трудов стаж и професионален опит

В пълномощното задължително се посочва родствената връзка.

Заявлението може да се подаде във всяко поделение на НОИ или регионален архивен център, независимо къде се съхраняват ведомостите, както и по електронен път.
 
  За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg