Технологични иновации, дигитален маркетинг, ИТ секюрити, ефективност на производстените принципи (LEAN) и обработване на големи масиви от данни (Big data) са сред новите области на експертиза необходими на компаниите днес. Това показва проучване на консултантска компания за директен подбор Стантън Чейс Интернешънъл. 

В края на 2016-та година компанията проведе своето шесто поредно проучване сред бизнес лидери на местни и международни компании. 

Според резултатите от проучването значителна част от топ мениджърите в България споделят, че бизнесът им е отбелязал ръст през 2016-та (74,8%) и нито Brexit, нито миграционната вълна са оказали негативно влияне върху него. Това, което ги тревожи повече, е политическата несигурност свързана с оставката на правителството. Повече от половината (65,4%) смятат, че тази нестабилност ще окаже негативно влияние върху българската икономика. 

Сред най-важните действия за задържането на компаниите успешни тази година се нареждат: откриването на таланти (51,6%), задържането на служители (50,5%) и поддържането на стабилен паричен поток (50%). 

Значителна част от мениджърите 80,9%, предвиждат растеж на своя бизнес през 2017. В тази връзка 81% от тях планират да наемат нови хора на всички нива в организацията. 

Като трудна задача за компаниите се очертава намирането на квалифицирани професионалисти за ключови позиции. Най-предизвикателни се оказват директорските нива, според 92% от анкетираните, топ мениджмънта 89% и ключови специалисти и експерти със специфични функции според 86,8% от участниците. 

В подхода си към идентифицирането на нови и успешни таланти мениджърите в България използват най- вече препоръки и референции (72,6%), както и своята лична и професионална мрежа (65,6%). Не малка част от тях (36%), обаче се доверяват на партньор за директен подбор. 

"През 2016 година наблюдавахме засилено търсене на услугата екзекютив сърч, като прави впечатление, че все повече български компании осъзнават необходимостта да я ползват. Данните от традиционното ни годишно проучване сред топ мениджърите в страната показва, че компаниите търсят иновативни и креативни лидери, които имат качества да водят организацията към промяна и успех. Наред с традиционните мениджърски роли все по-голяма е нуждата и от професионалисти в области като технологични иновации, дигитален маркетинг, продажби и ИТ сигурност.", споделя Дарина Пенева, изпълнителен директор на Стантън Чейс Интернешънъл България. 

Водещите фактори, които биха накарали топ мениджърите да променят настоящия работодател, са: отговорности без делегирани правомощия (71,8%), нивото на автономност и независимост (69%), както и несъответствие в лични и фирмени ценности (61,2%). 

Самообучението и самообразоването са посочени на първо място от анкетираните (81%) като основно средство за личностно развитие, следвано от развитие на лидерски умения (63,2%) и трейнинги (61,1%). Повече от половината са отворени за нови възможности за кариерно развитие и са склонни да сменят местоживеенето си, както в чужбина така и в България. 

За трета поредна година на въпроса, кои сектори показват най-голям растеж през 2016- та с най-голям процент е BPO и aутсорсинг според 73% от анкетираните, следван от технологочен и телекомуникации според 46,5% от отговорилите и индустриален - 38,9%. 

Над 180 висши мениджъри участват в проучването на Стантън Чейс. По- голямата част от тях (18.8%), са представители на индустриалния сектор следвани от сектора на потребителски стоки и услуги (18,3%), представители на професионални услуги (11,8%) и финансовия сектор (11,3%), 9,1% са от сектор технологии и телекомуникации, а други 6,5% от фармацевтичния сектор. Повече от половината запитани имат управленски опит между 6 и от 15 години и са на възраст между 41 и 50 години.

Вижте още: 

Големи фирми ще търсят кадри от градове с висока безработица 

Фирми пред фалит заради липса на кадри 

Сериозна липса на кадри в мебелната индустрия