Електронен калкулатор, който автоматично изчислява дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях, е публикуван на интернет-страницата на Националната агенция за приходите /НАП/ - http://nap.bg/. Това съобщиха от НАП.

Електронната услуга на приходната администрация е безплатна, а за ползването й не е необходим електронен подпис. С помощта на здравноосигурителния калкулатор могат да се изчислят всички здравни вноски и лихвите към тях от 2000 г. досега.

За да изчислят задълженията си за здравеопазване, клиентите на НАП трябва единствено да маркират месеците, в които са пропуснали да платят вноските си, както и начина на осигуряване - като еднолични търговци, упражняващи свободна професия, земеделски- или тютюнопроизводители.

Гражданите могат да проверят безплатно здравния си статус на цената на градски разговор от цялата страна на телефонен номер 0700 18 700. Услугата е напълно автоматизирана и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.

Компютърната система извършва справка в реално време и "прочита" по телефона дали проверяващият има непрекъснати здравни права, или не. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени здравните вноски. Справката за здравен статус по телефона работи денонощно.