вноски

Осигуряване

По-скъпа здравна вноска от януари

От 1 януари 2024 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не упражняват ...

1

Пенсиониране

Две години стаж не стигат за пенсия

Близо 19 млн. лева платиха за деветте месеца на миналата година кандидат-пенсионери, за да успеят да се пенсионират, тъй като не им стига стажът за пенсия по общия ред. Точната сума от внесените осигуровки ...

0

Платени публикации

Теглене на онлайн кредит: какво да имате предвид

Онлайн кредитите се отличават с бързото и лесно кандидатстване, често директно от удобството на вашия дом и без посещение на офис. Какво трябва да имате предвид при кандидатстване и теглене на заем онлайн? ...

0

Пенсиониране

Губим ли парите, които сме внесли за втора пенсия

"Хората няма как да загубят стойността на сумите, които са внесли за пенсия, въпреки отрицателната доходност. Номинално парите не се губят, има резервен фонд. Идеята на сумите в т.нар. втори стълб на пенсионния ...

2

Осигуряване

Последни дни да се пенсионирате по-евтино

Хората, на които не им стига стаж за пенсия, могат да си купят такъв по-евтино до края на юли. В момента минималният осигурителен доход е 710 лева, а един месец стаж се пресмята като В момента месец ...

0

Кредитиране

С колко ще се вдигнат вноските по кредитите след мерките на БНБ

След обявените от БНБ мерки срещу инфлацията, ще се увеличат ли месечните вноски по кредитите?   Вчера от БНБ съобщиха, че слагат изисквания за банките да държат от 10 на 12% задължителни минимални резерви ...

0

Осигуряване

Може да променим вида на осигуряването си до края на месеца

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Националната агенция за приходите.  Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ ...

0

Данъци

Как да платите данъка за колата и за апартамента на вноски

Местните данъци и такси в София могат да се плащат от днес 23 януари на каса в районните данъчни отдели, по банков път или чрез финансови посредници. Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък ...

1

Данъци

Данъкът за колата за 2023г. вече може да се плаща

Столичани вече могат да плащат данъка за автомобилите си за 2023 година, съобщиха от дирекция "Общински приходи". Задълженията могат да се погасяват във всеки от районните данъчни отдели на София, чрез ...

1

Осигуряване

Работим на "черно" - какво може да направим

Работници и служители могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират, ако е установен риск от работа на черно. Работодателите ...

0