Електронен калкулатор, който автоматично изчислява дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях, е публикуван на интернет страницата на НАП - www.nap.bg, съобщават от агенцията.

Електронната услуга на приходната администрация е напълно безплатна, а за ползването й не е необходим електронен подпис. С помощта на здравноосигурителния калкулатор могат да се изчислят всички здравни вноски и лихвите към тях от 2000 г. досега. 

Услугата на НАП улеснява клиентите на администрацията, тъй като не е необходимо да посещават офисите на агенцията, за да разберат точните си задължения за здраве, посочват от НАП.

Вместо това гражданите могат да направят първо справка в услугата за проверка на здравноосигурителния си статус и да проверят периодите, за които не са платени здравните им вноски. След това с помощта на калкулатора могат да изчислят точната
сума, която дължат за здраве, и лихвите за периода, в който не са плащали вноски.

За да изчислят задълженията си за здраве, клиентите на НАП трябва да маркират месеците, в които са пропуснали да платят вноските си и как се осигуряват - като еднолични търговци, упражняващ свободна професия, земеделски или тютюнопроизводители, или други.

Граждани могат да проверят безплатно здравния си статус на цената на градски разговор от цялата страна на телефон 0700 18 700. Услугата е автоматизирана, изисква се въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Компютърната система извършва справка в реално време и "прочита" по телефона дали проверяващият има непрекъснати здравни права или не. Системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени здравните вноски.

Справката за здравен статус по телефона работи денонощно.