От пенсиите, отпуснати при специални условия на пенсиониране, с най-висок среден месечен размер са тези, отпуснати на хора, работили първа, втора категория или при условията на подземен труд, а с най-нисък – личните пенсии, отпуснати при непълен осигурителен стаж. Това показват последните данни на НОИ.

С най-висок среден размер са личните пенсии, отпуснати на лица, полагали труд при условията на първа, втора категория или при условията на подземен труд. Достигнатият през 2022 г. среден размер от 882,20 лв. е с 22,7% по-висок от този на пенсията, отпусната при пълен осигурителен стаж.

Кой получава висок коефициент при пенсиониране

С най-ниски размери са пенсиите, отпуснати при непълен осигурителен стаж. Техният среден размер през 2022 г. е 473,76 лв. и е с 34,1% по-нисък от размера на пенсиите, отпуснати по общия ред, като това се дължи на по-малкия придобит осигурителен стаж от лицата с този вид пенсии. Това е стаж, който участва във формулата за изчисляване на размерите на пенсионните плащания, уточняват от НОИ.

istock
istock

По данни на института за периода 2019-2022 г. най-голямо нарастване в абсолютна стойност се наблюдава при средния размер на пенсиите на категорийните работници (с 353,24 лв.), а в процентно изражение – при пенсиите с непълен осигурителен стаж (с 88,4%).
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg