Категорията на труда при пенсиониране се преценява от НОИ въз основа на данните от оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателни ведомости или друга счетоводно-отчетна документация. При необходимост пред НОИ може да се представи и друга документация, доказваща категорията на положения труд.

Например производствена характеристика, длъжностна характеристика за задълженията и изискванията към съответния вид работа или професия, заповеди за възлагане за изпълнение на определени работи и дейности, първична документация, доказваща плащания за реализиране на обем работа, разплащателни ведомости, наряди за работа, ежедневни или ежемесечни назначителни листове, протоколи и др.

Категоризирането на труда при пенсиониране е регламентирано с Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Съгласно чл.2, т.3 от НКТП от втора категория при пенсиониране е трудът на работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до началник на участък включително от рудници и кариери за открит добив на полезни изкопаеми.

Обхватът на НКТП и изискванията за категоризиране на труда на работещите в дейности, производства, работни места и професии са определени в Инструкция №13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата.

istock
istock

Дейностите са:

1. минно-подготвителни работи;

2. добивни работи;

3. насипищни работи;

4. пробивно-взривни работи;

5. рудничен технологичен транспорт и изграждане на пътищата - наименования на участъците:

Може ли да ви уволнят, ако придобиете право на пенсия

а) "ЖП транспорт", "ЖП транспорт и поддръжка", "Поддържане на железния път", "Контактна мрежа", "Автоматизация", "Сигнализация, централизация и блокировка"; работилниците и депата за ремонт на локомотиви и вагони не се обхващат с точката; тази ремонтна дейност не се реализира в откритите участъци;

б) "Автотранспорт", "Механизация и автотранспорт" - обхванати са само водачите на товарни автомобили, осъществяващи технологичния транспорт в участъка; водачите на всички останали товарни автомобили не се включват;

в) "Гуменотранспортни ленти (ГТЛ)", "Поддържане на ГТЛ", "Ремонт на ГТЛ" - работниците, осъществяващи управлението, поддържането и ремонта на ГТЛ, могат да бъдат включени в състава на единен (общ) транспортен участък или в отделен самостоятелен участък или звено;

istock
istock

6. работи, извършвани със строителна, пътна и друг вид тежка механизация (булдозер, трактор, фадрома, багер, челен товарач, авто-грейдер и др. при изграждане и поддържане на рудничните пътища, насипообразуване, откривни и добивни работи).

7. водоотлив;

8. рекултивация;

9. сондажни работи;

10. поддръжка и профилактика на електрически преносни линии и мрежи (кабелни и въздушни).

За лица, назначени на посочените в запитването длъжности, ако работят в дейности и участъци посочени по-горе, за които трудът се признава от втора категория при пенсиониране, следва да внасяте осигуровки в размерите за работещите при условията на втора категория труд.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg