категория труд

Осигуряване

Все по-малко се пенсионират с първа или втора категория труд

Все по-малко българи успяват да се пенсионират с първа или втора категория труд, и съответно успяват да вземат заради това по-висока пенсия, показват последните данни на НОИ. За първите шест месеца на ...

2

Осигуряване

Кой има право на пенсия за втора категория труд

Категорията на труда при пенсиониране се преценява от НОИ въз основа на данните от оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателни ведомости или друга счетоводно-отчетна документация. ...

1

Осигуряване

Коя категория труд се води времето, през което сте безработни

Работник има малко над 14 години трудов си стаж като втора категория труд. След това е съкратен и има право на 12 месечно обезщетение. Ще се зачита ли времето за обезщетение като втора категория труд, ...

1

Осигуряване

Как се определя категорията труд при пенсиониране

В коя категория труд попада професията, която работим, се определя от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Работодателят обаче е задължен при изготвяне на документи за осигурителен ...

0