Средната пенсия у нас се увеличи до 573,76 лв. през първото полугодие на 2022 г., а през второто тя ще стане 608,38 лв. Това показва анализ на Националния осигурителен институт. Увеличението на средния размер на пенсията е в резултат на политиката на увеличаване на минималния размер, на максималния размер и на осъвременяване на всички пенсии, разчетено с 6,1 на сто, от 1 юли 2022 г.

Предвидено е пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., да се осъвременят от 1 юли 2022 г. с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, определен по реда на чл. 100 от КСО („швейцарското правило“). Заложеният при разчетите на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване - ЗБДОО за 2022 г. процент на увеличение е 6,1 на сто, като същият е изчислен при допускане на ръст от 9,3 на сто на средния осигурителен доход и средногодишна инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени от 2,9 на сто за 2021 г., посочват от НОИ.

За периода от 1 януари до 30 юни 2022 г., минималният размер на  пенсията за осигурителен стаж и възраст се предвижда да остане 370 лв., при 300 лв. за периода от 1 януари до 24 декември 2021 г. и 370 лв. за периода от 25 до 31 декември 2021 г. От 1 юли 2022 г. размерът за този вид пенсия (след увеличението с 6,1 на сто) следва да достигне 392,57 лв. за периода до края 2022 г.

Минималните размери на личните пенсии, свързани с трудова дейност, както и на наследствените трудови пенсии, производни от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, считано от 25 декември 2021 г. до 30 юни 2022 г., са посочени в таблиците по-долу:
Максималният размер на пенсиите през 2022 г. е регламентиран като фиксирана сума от 1500 лв. за получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях.

Той беше увеличен от 1440 на 1500 лв., считано от 25 декември 2021 г., и се запазва през цялата настояща година. В ЗБДОО за 2022 г. изрично е посочено, че през годината размерът на добавката от пенсията на починал съпруг/съпруга, ограничена на максималния месечен размер, се изчислява от така ограничения размер на пенсията или сбора от пенсиите, без добавките към тях.

Пенсията, намалена за цял живот, е законна

С бюджета за 2022 г. се регламентира изчисляването на разликите между общите суми от пенсия/добавка и ковид добавката за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. във връзка с продължаването на изплащането им за месеците април, май и юни 2022 г. при същите условия, както и през първото тримесечие на годината.

istock
istock

С оглед на извършената промяна на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица от 650 лв. на 710 лв. и предвид запазването на размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., на 19,8 на сто, размерът на осигурителната вноска за зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата (т. нар. „закупуване на  осигурителен стаж“) се увеличи на 140,58 лв. (710 лв. х 19,8 на сто) за един месец осигурителен стаж, считано от 1 април 2022 г.

През 2022 г. размерът на осигурителната вноска зависи от месеца, в който същата е внесена, като до 31 март 2022 г. възлиза на 128,70 лв., а от 1 април 2022 г. на 140,58 лв.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg