По данни на бизнеса в следващите години се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри за машиностроенето и металообработването, електротехниката и електрониката, информационните технологии, транспорта, енергетиката, туризма и селското стопанство.

В предаването „Преди всички“ главният секретар на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж. Антони Чипев подчерта, че липсата на кадри ще се усеща все по-силно. Според него трябва да се обърне внимание на заплащането, а в обучението – на дигитализацията.

Не всички инженери, които излизат от висшите училища, отговарят на изискванията за регулираната професия инженер в инвестиционното проектиране, подчерта инж. Чипев. Стремим се към надграждане – бакалавърското образование да се надгражда със същата магистратура, каза той и добави:

„Би трябвало при всички висши училища – ако си от различна специалност в бакалавърска степен и искаш да влезеш магистратура, би трябва да положиш съответното изравнително обучение. Въпросът е дали навсякъде се прави това“.

Строителите са сериозно притеснени заради недостига на работници в сектора. Те призоваха за улесняване на процедурите за наемане на строителни работници от трети страни. Инж. Руен Панчев от ръководството на Строителната камара обясни какво става в България:

„Обучаваме ги, получават съответната квалификация, въпреки договора, който имаме с фирмата, че трябва да си плати за обучението, ако я напусне, след няколко месеца човекът отива във Франция, Германия или Великобритания, защото там цените в пъти са по-високи и на заплащането, и на строителните дейности“.