С промени в Наредбата за ползване на отпуските ще бъде регламентиран редът, по който отпускът за бременност и раждане на дете може да бъде прехвърлен на някого от родителите на майката или на бащата.

Става дума за законодателната промяна, според която баба или дядо на дете над 6-месечна възраст имат право да ползват майчинския отпуск, ако той им бъде прехвърлен.

Социалното министерство ще регламентира реда за прехвърлянето на отпуска за бременност и раждане на дете на един от родителите - на майката или на бащата. Баба или дядо на дете над 6-месечна възраст имат право да ползват отпуска на майката, ако той им бъде прехвърлен. Това беше регламентирано с промени в Кодекса на труда миналата година, а сега се урежда и механизмът с публикувани за обсъждане промени в Наредбата за ползване на отпуските. 

Какво се случва с третата година майчинство

Преди промените в Кодекса на труда майка можеше да прехвърля отпуска на баби и дядовци само ако бащата на детето е починал или е неизвестен. От началото на годината тази разпоредба вече не действа. 

istock
istock

Сега, за да се уреди ползването на отпуска от баща, баба или дядо на детето след навършване на неговата шестмесечна възраст, този, който поема отпуска за раждането, подава до работодателя си заявление по образец и копие от акта за раждане. 

Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението, а ако лицето няма право на отпуска, работодателят е длъжен  да уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. 

Предлагат промени в платения отпуск

В заявлението за ползване на отпуска се декларира, че детето не е дадено за осиновяване, не е настанено в детско заведение или в социална услуга, не се отглежда от лице, включено в програма за подкрепа на майчинството, майката не продължава да ползва лично отпуска си и че трудовото ѝ правоотношение не е прекратено. 

В проекта на промени в Наредбата се предлага и въвеждането на удължен годишен отпуск на служителите от социалните услуги - до 36 работни дни, за педагозите и специалните педагози. Предлага се още 26 дни годишен отпуск да ползват и основните специалисти, които осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социални услуги, служителите, пряко ангажирани с обслужване на потребителите на услугата, както и препоръчаните специалисти, които работят по трудов договор или на непълно работно време.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg