КНСБ организира форум, посветен на работното време и полагането на извънреден труд. Дискусията е организирана съвместно с Фондация "Фридрих Еберт". 

Целта е на форума да бъдат обсъдени промените в Кодекса на труда, с които да се ограничат злоупотребите с извънредното работно време и сумираното му изчисляване. Ще бъдат дискутирани и възможностите за полагане на извънреден труд според законовите правила - ограничения, забрани и допустимост.

Във връзка със съчетаването на професионалния и личния живот ще бъдат обсъдени възможностите, които предоставят в тази връзка отделни форми на организацията на работното време - отпуските и почивките.

КТ "Подкрепа" отново ще призове на пресконференция за повишаване на заплащането на нощен труд, което сега е 25 стотинки за час.

Служители в МВР и в местата за лишаване от свобода подготвят протест с искане на актуализация на минималния размер на допълнителното възнаграждение за нощен труд.

"В центъра на вниманието ни е това, че започва едно масово неуважение към работното време и към свободното време на работниците и служителите. И това е ефект от липсата на работна ръка. Като няма кой да работи, този, който е нает, ще работи двойно повече, защото иначе няма как. Затова крайъгълният камък на нашите дискусии и спорове е това сумирано отчитане на работното време – един режим, през който може да се полага извънреден труд, да се работи събота и неделя и през който се ощетява човекът и неговото свободно време. Масово прибягват към такъв подход, още по-лошо, че той влезе в Закона за държавния служител без никакво основание. Нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд са най-големия брой констатирани нарушения", каза в предаването "Преди всички" вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов и допълни: 

"В нашето законодателство от години наред търпим отклонения от стандартите на Международната организация на труда и от стандартите от една директива на Европейския съвет за работното време. И те са все в посока сумираното отчитане, което трябва да бъде в непрекъсваеми производства".