Минимална заплата в размер на 1000 ще иска КТ „Подкрепа“ при обсъжданията на бюджета за догодина, като предлагат и въвеждане на минимални работни заплати по браншове, но при запазване и на минималното възнаграждение на национално ниво.

Според Ваня Григорова - икономически съветник от синдиката, тази минимална заплата ще отговаря на производителността на труда.

Правителството предвижда минималното възнаграждение през 2020 г. да стане 610 лева вместо досегашните 560 лева.

„Според европейските сравнения, заплатите в България са около една четвърт от средноевропейските, а производителността на труда в България е около 50% от средноевропейската. Тоест у нас трябва да има драстично нарастване на заплатите, за да можем да достигнем само производителността на труда“, заяви Григорова.