Националният осигурителен институт (НОИ) обяви данните за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.
 

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)
 
Към 31 декември 2022 г. общият размер на отчетените приходи е 9,991 млрд.  лв., което представлява 103,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 887,2 млн. лв. повече в сравнение с края на 2021 г.
Общо отчетените разходи възлизат на 18,108 млрд.лв. или 99,3% от заложените в плана за годината. Те са със 793,9 млн. лв. повече в сравнение с предходната година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат тези за пенсии. За цялата 2022 г. те са в размер на 15,634 млрд. лв., което е 100,8% от предварително планираното. Разходите за пенсии са с 1,38 млрд. лв. или с 9,7% повече спрямо дванадесетте месеца на 2021 г.

За изплащане на добилата популярност като „ковид добавка“ сума от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 743,3 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 479 от 2021 г.

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 57,0 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г.

По-висок среден осигурителен доход за ноември

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101,9 млн. лв., дължими за периода от януари до юни 2022 г.

За изплащане на т.нар. „великденска добавка“ от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 143,5 млн. лв. За изплащане на т.нар. „коледна добавка“ от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 140,3 млн. лв.

istock
istock

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 декември 2022 г. са в размер на 2,162 млрд. лв. или 94,6% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за годината са с 65,9 млн. лв. повече спрямо 2021 г.
Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към края на 2022 г. е 8,04 млрд. лв.
 
Учителски пенсионен фонд
 
Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 декември 2022 г. са в размер на 97,9 млн. лв., което представлява 92,9% спрямо предварително планираното. Постъпилите приходи са с 5,5 млн. лв. повече в сравнение с предходната година.
Общо отчетените годишни разходи на Учителския пенсионен фонд са в размер на 69,7 млн. лв., което представлява 83,2% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 16,8 млн. лв. повече спрямо тези през 2021 г.
 
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
 

Отчетените приходи към края на миналата година са в размер на 2,279 млн. лв., което представлява 91,2% изпълнение на плана за 2022 г. Постъпилите приходи са с 583,4 хил. лв. по-малко в сравнение с предходните дванадесет месеца.
Общо отчетените разходи са в размер на 1,22 млн. лв., което представлява 25,7% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с  2,658 млн. лв. по-малко в сравнение с 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg