На сайта на Националния осигурителен институт вече е достъпен новият електронен калкулатор, с който хората могат да пресмятат по коя методика е по-благоприятно да се пенсионират – по старата или по новата.

Вече са готови и новите формуляри на заявленията за отпускане на пенсията, в които хората заявяват избора си. Те ще се подават от седми май. Директорът на Дирекция "Пенсии" в НОИ Любомира Язаджиева:

"Ако той изрично в своето заявление посочи, че желае да се приложи старата методика, пенсията му ще бъде изчислена, т.е. индивидуалният коефициент, с който се определя пенсията, ще бъде изчислен както по старата, така и по новата методика, и в крайна сметка размерът на пенсията ще бъде определен с по-благоприятния размер на индивидуалния коефициент. Ако лицето не направи изричен избор, пенсията му ще бъде определена с индивидуален коефициент, съгласно действащата от 1 януари 2019 г. методика".

Хората, които не разполагат с компютър, могат да се възползват от 7 май от консултантите на НОИ – в териториалните поделения на института, в изнесените приемни или от мобилните екипи, които ще заработят от тази дата.