252 работодатели се включиха в организираните от Агенцията по заетостта 16 трудови борси през май. Представителите на реалния сектор обявиха над 1500 предложения за работа пред 1890 търсещи работа лица.  

Агенцията по заетостта проведе 8 общи трудови борси в градовете Ардино, Вълчи дол, Елин Пелин, Стара Загора, Горна Оряховица, Ловеч, Исперих и Сливница. Близо 700 свободни работни места обявиха 127 работодатели. Предложенията на първичния пазар на труда бяха представени пред повече от 1050 търсещи работа лица. Те са предимно в областта на търговията и услугите, промишлеността, строителството, застраховането, туризма и ресторантьорството, охранителната дейност,телекомуникациите, счетоводните услуги, финансите, както и в сферата на електрониката, автоматизацията и машиностроенето. 

Набират се супервайзери, асистенти продажби, продавач-консултанти, машинни оператори, кранисти, техници, майстори производство, строители, зидаро-мазачи, фактуристи, охранители, шофьори и др. Все още се търси персонал за работа по летните курорти – управители на заведение, сервитьори, бармани, готвачи, миячи, рецепционисти, камериери, помощник-готвачи и др. В сферата на шивашката промишленост свободните работни места са за технолози, ОТК, шивачи и гладачи. Има търсене на специалисти в областта на техниката и технологиите – инженери, в т.ч. инженер-химици, електроинженери, машинни инженери, електромонтьори, заварчици, ковачи, химици и др.

5 специализирани трудови борси за младежи, се проведоха в градовете София, Силистра, Кюстендил, Севлиево и Кърджали. Обявени са повече от 600 свободни работни места, предимно в сферата на търговията и услугите, промишлеността, развлекателните дейности, застраховането, както и в сферата на туризма –  сервитьори, бармани, камериерки, рецепционисти, крупиета, готвачи, продавачи, икономисти, счетоводители, финансови консултанти, застрахователни агенти, офис сътрудници, както и хигиенисти, озеленители, шприцьори, шлосери-заварчици, домакини, спедитори, фактуристи, електромонтьори,шлайфисти, мебелисти, строителни работници, шофьори, работници в производство, шивачки, опаковчици, гладачи, автомонтьори, машинни инженери, организатори производство и др. Трудовите борси посетиха 567 младежи, търсещи работа.

Две специализирани трудови борси, насочени към ромската общност, проведе Агенцията по заетостта в градовете Берковица и Ябланица.Участие взеха 22 работодатели, които обявиха 65 свободни работни места на първичния пазар на труда. Обявените работни места са в областта на преработвателната промишленост, леката промишленост, производството на строителни материали, ресторантьорството, търговията, услугите, електрониката и машиностроенето. Търсят се исезонни работници в селското стопанство, работници в дървообработването и др. Трудовите борси посетиха 139 търсещи работа лица.

През май Агенцията по заетостта проведе една специализирана трудова борса – за продължително безработни лица и лица над 50 г. – в гр. Панагюрище. Участваха 25 работодатели от сферата на търговията и услугите, индустрията, добивната промишленост, преработващата промишленост, строителството и селското стопанство. Обявените свободни работни места за специалисти с висше образование са най-вече за инженерни длъжности – машинен инженер, инженер-механик, инженер-конструктор, инженер-електрончик, технолог, програмист-настройчик на металорежещи машини с ЦПУ, компютърен специалист, графичен дизайнер и др. 

За специалистите със средно образование предложенията на работодателите са за техник-автоматизация, механик, оператор на машини с ЦПУ в металообработването и в оптичното производство, електротехник, специалист доставки, координатор производство. За работнически длъжности продължително безработните лица и лицата над 50 г. могат да избират между оптик, шлосер, монтажник, шофьор, булдозерист, багерист, машинен оператор за леене и обработка на метали, машинен оператор за шиене на облекла, обслужващ работник шевно производство, тъкач, продавач-консултант, сервитьор, работник в кухня, спасител и др. Обявени са 158 свободни работни места на първичния пазар на труда пред близо 140 търсещи работа лица.  

През юни 2016 г. Агенцията по заетостта планира провеждането на 16 трудови борси. В рамките на месеца ще бъдат организирани 7 общи трудови борси, 5 младежки трудови борси, 2 трудови борси, ориентирани към продължително безработни лица и лица над 50 г., 1 специализирана трудова борса за лица в неравностойно положение и 1 – специализирана в сферата на преработващата промишленост.