Близо 330 000 човека са преместили парите си за втора пенсия през миналата година, показват данните на Комисията за финансов надзор. Това са близо 8,5 на сто от хората, осигурени в универсалните пенсионни фондове. 25 165 човека пък са сменили професионалния си пенсионен фонд за една година, а 5 294 души – доброволния си фонд.

Общо 360 347 българи са преместили парите си за допълнителна пенсия от един фонд в друг, отчита КФН. Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд за подалите заявление през 2022 г. е 1 466 500 436 лв., в т. ч. 1 328 041 155 лв. в универсалните фондове, 116 695 856 лв. в професионалните и 21 763 425 лв. в доброволните фондове. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 7,98 на сто, на професионалните – 8,41 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 1,63 на сто.

За промяна на универсалния пенсионен фонд през цялата 2022 г. са подадени 404 748 заявления, но 65 585 от тях е получен  отказ да преместят парите си или това са 16,2%. Осигурено лице, подало заявление за промяна на участие и прехвърляне на средства, може да получи отказ за разглеждане на заявление, когато заявлението не е попълнено в съответствие с изискванията, определени в наредба на Комисията за финансов надзор. При разглеждане на заявлението, лицето може да получи и отказ за промяна на участие и прехвърляне на средства, когато не са изпълнени условията за промяна на участие и прехвърляне на средства, регламентирани в Кодекса за социално осигуряване, уточняват от КФН.

Какви втори пенсии получават пенсионерите

Само през четвъртото тримесечие на 2022 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 110 521 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Общо 88 392 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2022 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 84 085, се наблюдава увеличение с 4 307 лица или 5,12 на сто.

istock
istock

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 81 607 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 6 221 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 564 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 2,07 на сто, в професионалните – 1,94 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,09 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през четвъртото тримесечие на годината, е 363 845 947 лв., в т. ч. 331 760 419 лв. в универсалните фондове, 29 785 681 лв. в професионалните и 2 299 847 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. е нараснал с 36 829 880 лв. или с 11,26 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 2,06 на сто, на професионалните – 2,24 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,18 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през четвъртото тримесечие на 2022 г., е 4 116,28 лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg