прехвърляне

Осигуряване

Нови срокове за прехвърляне на втората пенсия в НОИ

От началото на тази година влизат в сила нови срокове за прехвърляне на втората пенсия в НОИ. От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. човек ще може да промени осигуряването си до 1 година преди навършване ...

0

Осигуряване

Последни дни за прехвърляне на втората пенсия в НОИ

Три дни остават на хората, които са изпуснали 5-годишния срок, да прехвърлят партидите си за втора пенсия от частния фонд в НОИ. Това важи основно за хората, родени през 1960-1964 г. От прозореца за ...

3

Осигуряване

Все повече българи си местят парите за допълнителна пенсия

През първото тримесечие на 2021 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 86 285 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Това показват данни ...

0

Осигуряване

Колко хора си прехвърлиха пенсиите

Общо 232 148 българи са прехвърлили пенсионните си партиди от един фонд в друг през миналата година. Това показват данните на Комисията за финансов надзор. Общият размер на прехвърлените средства през ...

1

Транспорт

Нови правила за прехвърляне на автомобила

Собственик, който е прехвърлил автомобила си до 27 декември 2017 г., но купувачът не е регистрирал колата на свое име в законоустановения срок, ще може да подаде до края на 2023 г.  в  „Пътна полиция“ ...

2

Пенсиониране

За кого ще е по-добре да си прехвърли втората пенсия в НОИ

Солидна полза от прехвърлянето на партидата от универсален пенсионен фонд в НОИ ще имат както осигуряващите се на близък до максималния осигурителен доход, така и осигуряващите се на минимална пенсия. Около ...

3

Пенсиониране

Кога мога да си прехвърля парите за втора пенсия в НОИ

Правото на избор осигурените в частен пенсионен фонд лица да променят осигуряването си от него във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване е уредено с чл. 4б, ал. 1 от КСО (изм. ДВ, бр. 61 от ...

1

Пенсиониране

1800 жени са прехвърлили парите си в НОИ

Няма окончателно решение дали ще бъде удължен срокът за прехвърляне на партиди от частните пенсионни фондове към НОИ за жените, които са изпуснали крайният 5 годишен срок преди излизане в пенсия. Това ...

1

Имоти

Прехвърляне срещу издръжка и гледане

Прехвърлянето на собственост с условие за издръжка и гледане е често срещана имотна сделка между родители и техните деца. Мнозина наричат тази сделка „дарение“ – термин, който според специалистите ...

2

Последни

Италиански фирми пред фалит избягали от данъци с пререгистрация в България?

Около 60 бизнесмени, фирми и данъчни адвокати са разследвани за предполагаемо избягване на данъчно облагане, съобщиха днес икономическите всекидневници "Милано финанца" и "Италия оджи". В цяла Италия ...

0