прехвърляне

Пенсиониране

Кога мога да си прехвърля парите за втора пенсия в НОИ

Правото на избор осигурените в частен пенсионен фонд лица да променят осигуряването си от него във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване е уредено с чл. 4б, ал. 1 от КСО (изм. ДВ, бр. 61 от ...

1

Пенсиониране

1800 жени са прехвърлили парите си в НОИ

Няма окончателно решение дали ще бъде удължен срокът за прехвърляне на партиди от частните пенсионни фондове към НОИ за жените, които са изпуснали крайният 5 годишен срок преди излизане в пенсия. Това ...

1

Имоти

Прехвърляне срещу издръжка и гледане

Прехвърлянето на собственост с условие за издръжка и гледане е често срещана имотна сделка между родители и техните деца. Мнозина наричат тази сделка „дарение“ – термин, който според специалистите ...

2

Последни

Италиански фирми пред фалит избягали от данъци с пререгистрация в България?

Около 60 бизнесмени, фирми и данъчни адвокати са разследвани за предполагаемо избягване на данъчно облагане, съобщиха днес икономическите всекидневници "Милано финанца" и "Италия оджи". В цяла Италия ...

0