През първото тримесечие на 2021 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 86 285 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Това показват данни на Комисията за финансов надзор.

Общо 74 471 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2021 г. за промяна на участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 61 809, се наблюдава увеличение с 12 662 лица или с 20,48 на сто повече.

През отчетния период броят на хората, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 68 582, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 5 437 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 452. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1,78 на сто, в професионалните – 1,73 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,07 на сто.

Втора пенсия – кой, кога и колко

Общата сума на прехвърлените средства през първото тримесечие на годината, е 280 877 588 лв., в т. ч. 251 867 750 лв. - в универсалните фондове, 26 478 302 лв. - в професионалните и 2 531 536 лв. - в доброволните фондове.

istock
istock

Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. се е увеличил с 61 033 786 лв. или с 27,76 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,68 на сто, на професионалните – 2,04 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,20 на сто.

Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2021 г., е 3 771,64 лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg