След продължителни перипетии през есента на 2021 за първи път ще започнат да се изплащат пенсии по линия на втория стълб на пенсионната система – задължителното допълнително осигуряване.

Всеки работещ българин роден след 1959 г. се осигурява в поне два пенсионни фонда – държавен пенсионен фонд към НОИ, който формира първия стълб на системата и Универсален (УПФ) или Професионален (ППФ) частен пенсионен фонд в рамките на втория стълб. С оглед на непосредственото настъпване на фазата на изплащане на първите втори пенсии, българското общество се пита – кой, кога и как ще започне да получава тези пари?

Част от пенсионерите остават без увеличение на пенсията

Кой има право на втора пенсия?

Достъп към втора пенсия ще имат всички, които са се осигурявали в УПФ или ППФ и не са се отказали от правото си на втора пенсия, като са прехвърлили личните си партиди в НОИ. 

През 2015 г. законът беше променен и бе позволено на тези работещи, които желаят, да прехвърлят всички свои пенсионни осигуровки в НОИ и да се осигуряват само по линия на първи стълб. Избралите тази опция очевидно няма да имат право на втора пенсия. По закон, всеки работещ роден след 31.12.1959 г. автоматично започва да се осигурява допълнително в УПФ или ППФ, в момента, в който настъпи трудовия му живот. 

istock
istock

Кои професии ще получават втора пенсия?

Това дали един човек ще се осигурява в УПФ или ППФ зависи от категорията труд, към която спада неговата професия. В УПФ се осигуряват всички работещи III-та категория труд (най-разпространената), а във ППФ се осигуряват тези, чиито професии спадат към I-ва или II-ра категория труд. Към първа категория спада много специфичен набор от професии, които се считат за особено тежки – миньори, пилоти, водолази, различни видове работници в металургията. Професиите, които влизат във втора категория труд също се считат за по-рискови за здравето. 

Каква част от дохода замества пенсията

Пълен списък на професиите, които спадат I-ва или II-ра категория труд можете да намерите в „Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране“ , приета с ПМС № 235 от 20.10.1998 г. Към III-та категория очевидно спадат всички професии, които не са включени в първите две.

Според това към коя категория труд спада една професия зависи и нивото на осигуровките. Работещите в III-та категория труд се осигуряват в УПФ с осигуровка, равняваща се на 5% от брутния трудов доход, тези към II-ра категория със 7%, а тези в I-ва – с 12%. Имайте предвид, че тези стойности на осигуровките са били по-ниски в първите години след въвеждането на настоящата пенсионна система през 2000 г. до около 2007 г. 

istock
istock

Причините нивото на спестявания, натрупани в УПФ и ППФ да е все още сравнително ниско са главно две:

- Сравнително краткия период на съществуване на допълнителното задължително осигуряване;

- Ниското ниво на осигуровки, особено в ранните години на съществуване на системата.

Кога ще получа втора пенсия?

Както следва според етикета – първо дамите. Първите лица, които ще могат да започнат да получават втора пенсия ще са 17 000 жени, родени през 1960 г. Те ще започнат да получават втори пенсии от септември 2021 г. Цялата първа кохорта, която ще започне да получава втора пенсия през идните няколко години се състои от около 200 000 жени. Редът на първата група от около 58 000 мъже пенсионери ще дойде няколко години по-късно, през 2024 г. и 2025 г., поради по-високата възраст за пенсиониране при по-силния пол.

istock
istock
 

По закон минималната пенсионна възраст за всички работещи III-та категория труд е 61 г. и 8 месеца при 36 г. натрупан трудов стаж за жени и 64 г. и 4 месеца при 39 г. натрупан стаж за мъже. За някои държавни служители и работещите I-ва или II-ра категория труд минималната пенсионна възраст е по-ниска. Тези детайли са подробно описани в чл. 68 и чл. 69 на Кодекс за социално осигуряване. На страницата на НОИ по темата има и таблица, която показва, че към 2021 г. минималната възраст за пенсиониране на жени и мъже във II-ра категория труд е 53 г. и 8 м., а в първа категория е 43 г. и 8 м., при поне 15 години стаж при първа категория труд и 18 години стаж при втора. 

Много ниските лихви подхранват страха на пенсионерите

Какъв е размерът на втората пенсия?

Това колко голяма втора пенсия ще получи всеки осигуряващ зависи от това каква сума е натрупал в своята лична партида в УПФ или ППФ през годините и съответно каква доходност са постигнали тези спестявания под управлението на съответния фонд. Следователно, това зависи първо от размера на осигурителния доход и качеството на управлението на фонда. На уеб страниците на различните частни пенсионни фондове можете да намерите калкулатори, с които да направите груба сметка каква втора пенсия може да очаквате на база брутното ви възнаграждение, възраст и очаквана годишна доходност по вашите спестявания (вижте например тук и тук).

Това колко и под каква форма ще получавате втора пенсия зависи от натрупаните средства във вашата партида в съответния пенсионен фонд. Според това колко пари има в нея са регламентирани 3 опции за изплащане: 

- Пожизнено изплащане;

- Разсрочено изплащане;

- Еднократно изплащане.

 Ако към момента на пенсиониране натрупаната сума е по-малка от три минимални пенсии (900 лв.) можете да се възползвате единствено от еднократната опция, при която изтегляте цялата сума наведнъж. 

istock
istock

Ако натрупаните спестявания са повече, то тогава пенсията се изплаща пожизнено, при което има два основни варианта – пожизнено месечно и разсрочено изплащане. При разсрочения вариант парите може да се изтеглят на няколко големи суми на регулярни интервали, при навършване на определена възраст от гражданина. Срокът и размерът на разсрочените плащания се избират от самия пенсионер. 

Пенсионната система е поставена под натиск

При пожизненото изплащане минималната месечна пенсия, която се изплаща е 45 лв. Според изчисленията, за да е възможна пожизнена пенсия, минималната сума, която е натрупана по личната партида трябва да е поне 9000 лв. По последни данни, от 17 000 жени, които ще започнат да получават втора пенсия този септември, едва 3400 имат необходимата сума от 9000 лв., за да получават пожизнена пенсия. Това също до голяма степен се дължи на факта, че тази част от пенсионната система все още е млада – на 20 години, вноските са ниски и през 1/3 от нейното съществуване бяха дори още по-ниски. 

При пожизнената пенсия съществува опция за гарантиран период на изплащане, при който пенсионният фонд се ангажира да изплаща месечна пенсия докато клиентът е жив. Самият пенсионер също така избира срок между 2 и 10 години. Ако почине в рамките на този срок неговите наследници ще получат парите, които му се полагат за гарантирания период. 

Не забравяйте, че не трябва да разчитате изцяло на обществената пенсионна система за осигуряването на финансова сигурност във вашите старини. Освен че страда от сериозни дефицити, нейната функция е да предоставя някакъв минимум – тя не е способна да отговори на индивидуалните финансови нужди на всеки един от нас. За тази цел сами трябва да планираме своите спестявания и да ги инвестираме по такъв начин, че да си подсигурим достойни и щастливи старини.

Ако искате да се образовате как това може да бъде постигнато, можете да се запишете за следващия курс на Finance Academy – „Изграждане и изпълнение на инвестиционна стратегия“.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg