Само за три месеца 90 367 осигурени са си сменили пенсионния фонд, където задължително правят вноски за втора пенсия, показват данни на Комисията за финансов надзор. 6603-ма пък са променили професионалния си пенсионен фонд, където се осигуряват за ранна пенсия работещите първа и втора категория труд.

Само 512 души са решили да трупат парите си за трета пенсия в друг фонд, показват още данните.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на годината, е 411 747 669 лв., в т. ч. 379 407 189 лв. в универсалните фондове, 30 418 348 лв. в професионалните и 1 922 132 лв. в доброволните фондове.

Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. е нараснал с 47 901 722 лв. или с 13,16 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 2,23 на сто, на професионалните – 2,20 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,15 на сто.

Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2023 г., е 4 223,83 лв.

Топят ли се парите ни за втора пенсия

През първото тримесечие на 2023 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 122 772 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

istock
istock

За промяна на фонда за втора пенсия са подадени 113 193 заявления, като по 19 892 е получен отказ или това са 17,57% от всички.

Осигурено лице, подало заявление за промяна на участие и прехвърляне на средства, може да получи отказ за разглеждане на заявление, когато заявлението не е попълнено в съответствие с изискванията, определени в наредба на Комисията за финансов надзор.

При разглеждане на заявлението, лицето може да получи и отказ за промяна на участие и прехвърляне на средства, когато не са изпълнени условията за промяна на участие и прехвърляне на средства, регламентирани в Кодекса за социално осигуряване.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg