99 382 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг са подадени през четвъртото тримесечие на 2021 г. в пенсионноосигурителните дружества, показват данни на Комисията за финансов надзор.

Общо 83 241 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2021 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 74 187, се наблюдава увеличение с 9 054 лица или 12,20 на сто.

Основно парите си прехвърлят хората, които задължително се осигуряват за втора пенсия универсалните пенсионни фондове. В тях заявления за смяна са подали 76 434 лица, а в професионалните фондове – 5 550 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 1 257 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1,98 на сто, в професионалните – 1,75 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,19 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през четвъртото тримесечие на годината, е 349 121 133 лв., в т. ч. 318 939 893 лв. в универсалните фондове, 26 159 480 лв. в професионалните и 4 021 760 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. е нараснал с 47 824 048 лв. или с 15,87 на сто.

Нови изисквания за гарантиране на вторите пенсии

Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,94 на сто, на професионалните – 1,87 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,30 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през четвъртото тримесечие на 2021 г., е 4 194,10 лв.

istock
istock

За цялата минала година

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2021 г. са общо 304 775. Относителният дял на лицата, променили участието си през периода, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 7,26 на сто, в професионалните – 6,92 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,38 на сто.

Общият размер на прехвърлените средства през годината от един в друг съответен фонд е 1 230 294 670 лв., в т. ч. 1 114 935 091 лв. в универсалните фондове, 105 751 356 лв. в професионалните и 9 608 223 лв. в доброволните фондове. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 7,08 на сто, на професионалните – 7,84 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,74 на сто.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg