Над 42 хиляди осигурени лица са се възползвали от програмата на Националния осигурителен институт (НОИ) за профилактика и рехабилитация през 2022 г., като 60 процента от тях са жени. Това става ясно от Информационния бюлетин на Националния осигурителен институт. 

След двете кризисни години, в условията на пандемията от коронавирус през 2020 г. и 2021 г., очаквано се наблюдава тенденция на увеличение на броя на лицата, възползвали се от програмата по профилактика и рехабилитация, финансирана от НОИ. През 2022 г. те са с около 5000 повече спрямо предходната година.

НОИ спира издаването на удостоверения за санаториум

Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат лицата, за които са били внесени или са дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. Това изискване не се отнася за лицата с увреждане, получено в резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

istock
istock

Право на парични помощи имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили стандартната пенсионна възраст и срокът на инвалидността в експертното им решение на ТЕЛК/НЕЛК не е изтекъл. Паричната помощ на всяко правоимащо лице се предоставя еднократно в рамките на една календарна година, като продължителността е 10 дни.

От провелите профилактика и рехабилитация лица с най-голям относителен дял са тези със заболявания на опорно-двигателния апарат (71,41%) и на периферната нервна система (22,66%).

Разпределени по възрасти, най-голям е относителният дял на лицата над 51-годишна възраст (72,08%), което кореспондира с по-високата заболеваемост за тази възрастова група. На второ място с 27,07% е делът на лицата от 31- до 50-годишна възраст. Несъществен е относителният дял на преминалите през програмата лица под 30-годишна възраст – 0,85%. От ползвалите паричната помощ лица 61,03% са жени.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg