Над 4770 свободни работни места обявиха 451 представители на реалния сектор на 28 трудови борси, организирани от Агенцията по заетостта през март.

Срещите с работодатели бяха посетени от 3 944 лица, търсещи работа, които успяха да се запознаят с възможностите за професионално развитие.

14 общи трудови борси се проведоха в градовете Павликени, Тервел, Оряхово, Никопол, Септември, Бяла, Руен, Кубрат, Провадия, Търговище, Айтос, Мездра, Омуртаг и Попово. 849 работодатели обявиха близо 1 140 свободни работни места. Предложенията на първичния пазар на труда бяха представени пред 1 304 търсещи работа лица. 

Обявените свободни работни места са предимно в сферата на търговията и услугите, строителството, индустрията, селското стопанство, както и образованието и отбраната.

Работодателите търсят машинен оператор в производството на пластмасови изделия, заварчик, строител, зидаромазач, бояджия, монтажник, водач на селскостопански, пътни и строителни машини, шивач, общ работник, водач на лекотоварен автомобил, помощник-готвач, готвач, камериер, барман, сервитьор, касиер, мияч, администратор, продавач-консултант. 

Има предложения и за полевъден работник, печатар, машинен оператор, санитар, сладкар, тракторист, охранител, работник поддръжка сгради, гладач, окачествител, оператор шлеп, товарач плавателни съдове, автомонтьор, работник горско стопанство, както и за технически сътрудник, лекар-невролог и др.

5 специализирани трудови борси – за младежи, се проведоха в градовете Варна, Силистра, Перник, Добрич и Хасково. Повече от 2 200 свободни работни места обявиха 144 представители на реалния сектор. 

Дни преди стартирането на туристическия сезон – лято 2017 г., над 100 хотелиери и ресторантьори – представители на бранша, се включиха в младежките трудови борси в търсене на подходящи кадри за обектите, които ръководят. 

Обявени бяха свободни работни места за администратор, барман, сервитьор, готвач, помощник-готвачи, сладкар, спасител, камериер, пиколо, озеленител и градинар, работник поддръжка, както и различни позиции за обслужващ персонал на летище Варна. 

Работодателите имаха възможността да представят по-подробно пред младежите дейността на фирмите си, както и изискванията към кандидатите за работа при тях. Предложенията са предимно в сферата на търговията и услугите, промишлеността, селското стопанство, застраховането, както и в сферата на туризма.

Търсените професии са продавач-консултант, икономист, счетоводител, озеленител, склададжия, домакин, спедитор, фактурист, работник в производство, електромонтьор, шивач, сервитьор, барман, камериер, готвач, автомонтьор, финансов консултант, работник в строителството, машинен оператор, заварчик и др. Борсите посетиха 1 250 младежи, търсещи работа.

4 специализирани трудови борси в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството организира Агенцията по заетостта през март в Бургас, Поморие, Каварна и Долни чифлик. 

В борсите взеха участие 86 работодатели от бранша, които обявиха близо 2 200 свободни работни места. Те се възползваха от възможността да осъществят пряк контакт с търсещите работа, за да осигурят подходящите кадри за предстоящия сезон в сферата на туризма, ресторантьорството и хотелиерството, търговията, услугите и др. 

Обявените работни места са за готвачи, камериерки, сервитьори, бармани, общи работници, чистачи, администратори, спасители, хигиенисти, перачи, пиколо хотел, портиери, озеленители и др. Специализираните борси посетиха близо 1 080 търсещи работа лица.

През март Агенцията по заетостта проведе 3 специализирани трудови борси в областта на селското стопанство. 43 земеделски производители и работодатели от сферата на селското стопанство предлагат повече от 100 свободни работни места. Търсят се водач ССМ, механик–земеделска техника, електротехник, общ работник, монтьор, техник-технолог, портиер, организатор-производство, тракторист и др. 

Земеделските кооперации набират водачи на селскостопански машини, общи работници в смесено растениевъдно и животновъдно стопанство, оператори на пресевни машини, работници-оранжериен блок и др. 

Специализирана трудова борса, насочена към лица в неравностойно положение, се проведе в Червен бряг. Участие взеха 16 работодатели, осъществяващи дейност в областта на машиностроенето, шивашката промишленост, селското стопанство, търговията, услугите, хлебопроизводството, ресторантьорството и хотелиерството, производството на строителни материали и строителството.

Обявени бяха 77 свободни работни места за шивачи, заварчици, селскостопански работници, пекари, месачи, офис мениджъри, механици-промишлено оборудване, електромонтьори, технически сътрудници, технически организатори и мърчандайзери. Трудовата борса посетиха 49 търсещи работа лица.

Агенцията по заетостта организира през март в Тетевен специализирана трудова борса в сферата на електрониката и приборостроенето. 6 работодатели, осъществяващи дейност в сферата на електрониката и приборостроенето, обявиха 29 свободни работни места за монтажник на електронни елементи, инженер-фърмуер, технически изпълнител, машинен оператор-навиване на бобини, инженер и шивач. Трудовата борса посетиха 63 търсещи работа лица.

През април 2017 г. Агенцията по заетостта планира провеждането на 31 трудови борси.