Всички неползвани дни платен годишен отпуск от 2010 г. нататък няма да могат да се вземат, а ще могат единствено да се заплащат при напускане на работа.

Това скандално тълкуване на закона е публикувано на сайта на социалното министерство в рубриката "Въпроси и отговори". Изостаналите почивки няма да могат да се ползват, дори работодателят да е съгласен да ги даде, пишат от социалното министерство.

Губят се дори 10-те дни, които Кодексът на труда позволява да се отлагат по производствени причини. За да се прехвърлят за следваща година, служителят първо трябва да си ги поиска, а работодателят да му ги откаже писмено по въпросните производствени причини. Но и те няма да могат да се ползват. Така единственото, което може да се запази за бъдещо ползване, са дните, останали заради ползване през годината на друг отпуск - за трудоустрояване, майчинство или отглеждане на дете от 1 до 2 г.

Ако по друга причина на хората са им останали неползвани почивки, те могат само да получат обезщетение за тях при прекратяване на трудовите правоотношения, и то ако дните не са погасени по давност. От 2010 г. всеки ден останал отпуск "гори" 2 години след годината, за която се полага. Пазят се и старите отпуски от 2009 г. назад.

Експерти по трудово право смятат, че подобно становище противоречи на всички международни конвенции и директиви, по които България е страна. То на практика създава възможност само за финансово обезпечение на отпуск, но не и за ползването му. А международното законодателство забранява отпуските да се заменят с финансови обезщетения.

"Подобно становище наистина е скандално и ще го обсъдим в нашата парламентарна група, за да видим как да реагираме", коментира бившият социален министър и депутат от БСП Емилия Масларова.

От социалното министерство се оправдават, че след промените в Кодекса на труда от 30 юли 2010 г. било достатъчно категорично регламентирано, че отпускът трябва да се ползва само в календарната година, за която се отнася. Работникът пък вече е длъжен да си го поиска, а работодателят е длъжен да го даде, при това само в рамките на задължителен график, който се прави в началото на годината.

В сайта на министерството вече има и запитвания не може ли графикът да се прави по-общо - примерно да се пишат 15 дни на служител на тримесечие, тъй като в някои производства натовареността е неритмична и работодателите през януари не могат да знаят кога ще имат нужда от най-много хора. От министерството обаче са категорични, че трябва да има начална и крайна дата на отпуска.

Втвърдяване

Само преди 2 седмици социалният министър Тотю Младенов каза, че се събира работна група със синдикатите, за да се изчистят проблемите. Оказа се, че на сбирката от социалното министерство просто са потвърдили пред КНСБ становището си, че давност няма само за натрупаните дни до края на 2009 г. Тези отпуски не се губят, могат да се ползват по всяко време и за тях се дължи обезщетение при напускане.