Няма опасност да се стигне до неизплащане на пенсиите, тъй като държавата покрива всички разходи в ДОО, които са по закон. Това се посочва в съобщение от Националния осигурителен институт по повод публикация в СТОЛИЧЕН всекидневник.

От НОИ заявяват, че независимо от икономическото и финансово състояние на държавата и политическите промени през годините, не е имало случай институтът да не изплаща пенсиите на гражданите, както и всички останали социални плащания - болнични, майчинство, безработица и т.н. 

Държавата гарантира средствата за пенсии, като участва в осигуряването като "трети осигурител" чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (трансфери от републиканския бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година).

Дефицитът в Националния осигурителен институт също се покрива със средства от държавния бюджета, се посочва в съобщението.