Националният осигурителен институт да изчислява служебно кой от вариантите за пенсиониране е по-благоприятен за съответния човек - по новата или по старата формула. Това предлага председателят на парламентарната социална комисия д-р Хасан Адемов.

В парламента бяха внесени поправките в Кодекса за социалното осигуряване, които ще дадат право на бъдещите пенсионери да избират дали да се пенсионират по старата, или по новата формула.

"Правото на пенсия е лично волеизлияние. То не може да бъде подменено от друг и от тази гледна точка НОИ не може да изчисли по едната или по другата формула, без изрично волеизлияние, но волеизлиянието може да бъде част от промяната в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и там в документите да влиза и такава за волеизлияние".

Заместник-председателят на комисията Светлана Ангелова от ГЕРБ коментира:

"Да, това е добро предложение. Все пак трябва да бъде обсъдено с Националния осигурителен институт".