Над 15 млн. лв. бюджет отпуска и през 2012 г. НОИ за програмата си за профилактика и рехабилитация. Парите ще стигнат за процедури на над 39 500 лица, показват предварителните разчети.

Всеки осигурен, който е внасял вноски за общо заболяване и майчинство или за трудова злополука и професионална болест за 6 месеца назад, има право да се възползва от програмата. Тя поема по 4 процедури дневно за 10 дни плюс 5 лв. за храна на ден.

Остатъкът от цената на услугата се доплаща от лицата в зависимост от заведението, в което са настанени. Хората трябва да имат и направление от лекар за диагнозата и необходимостта от провеждане на рехабилитация. Право на помощта имат и хора с увреждания, които получават инвалидна пенсия, но не са навършили общата възраст за пенсия за осигурителен стаж.

Отчетите на НОИ за 2011 г. показват, че за 2011 г. са изразходвани малко над 15 млн. лв. за рехабилитация и профилактика на 38 600 лица.