Българи мамят, че работят в Гърция, за да получават след това обезщетения за безработица у нас.

Това показва практиката на служителите на ТП на НОИ – Благоевград, които търсят съдействието на колегите си от компетентната институция в южната ни съседка за доказване на осигурителни периоди там.

В случая с Гърция, ако лицето е подало в България заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица, като е декларирало последен период на заетост там, с писмо от НОИ се изисква служебно удостоверяване на приложения стаж.

Ако след извършена проверка на осигурителя не се установяват данни за действителна заетост, гръцките колеги отказват да издадат т.нар. „преносим документ U1 (ПД U1)” и съответно - не удостоверяват гръцкия осигурителен период.

От това следва, че не са налице данни, доказващи наличието на осигурителни периоди в друга държава-членка (Гърция) и изчисляването на обезщетението за безработица на лицето не попада в обсега на Регламент № 883/2004, а само на разпоредбите на българското законодателство.

Въпреки обречеността на неуспех, опити да се „прескочи” системата с фалшиви документи за кратки осигурителни периоди в Гърция не липсват, посочват от НОИ.

Австрия разкри свързана с България мащабна финансова измама

През май 2018 г. е получено писмо с отказ за издаване на ПД U1 за 44 лица, тъй като наемането им в Гърция е било „виртуално и измамно”.

След получаването на това писмо е извършена проверка на всички случаи през 2017 г. и 2018 г., при които лицата са представили документ за гръцки стаж. Издадени са разпореждания за спиране производството по изплащане на ПОБ до уточняване на състоянието.

Нови схеми за източване на НОИ

През 2019 г. и 2020 г. са получени общо близо 150 писма от компетентната гръцка институция, с които тя уведомява, че на лицата няма да бъдат издавани ПД U1, тъй като реално същите не са упражнявали трудова дейност и наемането им било нереално и виртуално.

Лицата са уведомени с писма и са предприети последващи действия.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg